Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 10,16-22)

16.Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
17.Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
18.budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19.A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
20.Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21.Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22.Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.