Bible

Evangelium podle Marka (Mar 8,31-32)

29.Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš."
30.I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.
31.A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.
32.A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat.
33.On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"
34.Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka