Bible

Evangelium podle Marka (Mar 7,32-37)

32.Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.
33.Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,
34.vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená `otevři se!´
35.I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.
36.Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.
37.Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka