Bible

Evangelium podle Marka (Mar 6,13)

11.A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach svých nohou na svědectví proti nim."
12.I vyšli a volali k pokání;
13.vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
14.Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly."
15.Jiní pak říkali: "Je to Eliáš!" A zase jiní: "Je to prorok - jeden z proroků."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka