Bible

Evangelium podle Marka (Mar 16,19)

17.Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18.budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
19.Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20.Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka