Bible

Evangelium podle Marka (Mar 16,16)

14.Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
15.A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16.Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17.Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18.budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka