Bible

Evangelium podle Marka (Mar 16,1-4)

1.Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
2.Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
3.Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?"
4.Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
5.Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
6.Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka