Bible

Evangelium podle Marka (Mar 15,27-28)

25.Bylo devět hodin, když ho ukřižovali.
26.Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů."
27.S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici.
28.Tak se naplnilo Písmo: "Byl započten mezi zločince."
29.Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit,
30.zachraň sám sebe a sestup s kříže!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka