Bible

Evangelium podle Marka (Mar 15,19-20)

17.Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu
18.a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!"
19.Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem.
20.Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali.
21.Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž.
22.A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená `Lebka´.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka