Bible

Evangelium podle Marka (Mar 15,17)

15.Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
16.Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu.
17.Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu
18.a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!"
19.Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka