Bible

Evangelium podle Marka (Mar 14,22)

20.Řekl jim: "Jeden z Dvanácti, který se mnou namáčí chléb v téže míse.
21.Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil."
22.Když jedli, vzal chléb, požehnal. lámal a dával jim se slovy: "Vezměte, toto jest mé tělo."
23.Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni.
24.A řekl jim: "Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka