Bible

Evangelium podle Marka (Mar 1,19-20)

17.Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
18.Ihned opustili sítě a šli za ním.
19.O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě.
20.Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
21.Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil.
22.I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka