Bible

Evangelium podle Marka (Mar 1,16-20)

16.Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
17.Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
18.Ihned opustili sítě a šli za ním.
19.O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě.
20.Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka