Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 9,23)

21.On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim:
22."Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen."
23.Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24.Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25.Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka