Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 8,53)

51.A všed do domu, nedopustil s sebou vjíti žádnému, než Petrovi a Jakubovi a Janovi, a otci a mateři té děvečky.
52.Plakali jí pak všickni a kvílili. A on řekl: Neplačtež. Neumřelať, ale spí.
53.I posmívali se jemu, vědouce, že umřela.
54.On pak vyhnav ven všecky, a ujav ruku její, zvolal, řka: Děvečko, vstaň.
55.I navrátil se duch její, a vstala hned. I kázal jí dáti jísti.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka