Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 6,31)

29.Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!
30.Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.
31.Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.
32.Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.
33.Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka