Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 4,9-11)

7.Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."
8.Ježíš mu odpověděl: "/Jdi z cesty, za mne, satane,/je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
9.Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;
10.vždyť je psáno `andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili´
11.a `na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen´."
12.Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého."
13.Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka