Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 3,21-22)

19.Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil,
20.Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení.
21.Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe
22.a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
23.Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli,
24.Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka