Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 24,51)

49.Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti."
50.Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim;
51.a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.
52.Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma,
53.byli stále v chrámě a chválili Boha.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka