Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 24,36)

34.Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi."
35.Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
36.Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám."
37.Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
38.Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka