Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 24,34)

32.Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?"
33.A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě.
34.Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi."
35.Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
36.Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka