Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 24,1)

1.Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily, /a některé jiné s nimi/.
2.Nalezly však kámen od hrobu odvalený.
3.Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka