Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,45)

43.Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
44.Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
45.Chrámová opona se roztrhla v půli.
46.A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal.
47.Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: "Tento člověk byl vskutku spravedlivý."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka