Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,42)

40.Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
41.A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."
42.A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."
43.Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
44.Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka