Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,39-42)

37.a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe."
38.Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů."
39.Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
40.Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
41.A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."
42.A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."
43.Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
44.Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka