Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,34)

32.Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci.
33.Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.
34.Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem.
35.Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží."
36.Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka