Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,28)

26.Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
27.Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
28.Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi;
29.hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: `Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!´
30.Tehdy `řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka