Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,26)

24.A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět.
25.Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli.
26.Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
27.Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
28.Ježíš se k nim obrátil a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka