Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 23,2)

1.Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi.
2.Vznesli proti němu žalobu: "Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále."
3.Pilát mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" On mu odpověděl: "Ty sám to říkáš."
4.Pilát řekl velekněžím a zástupům: "Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka