Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,70)

68.Položím-li otázku já vám, neodpovíte mi ani mne nepropustíte.
69.Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha."
70.Tu mu řekli všichni: "Jsi tedy Syn Boží?" On jim odpověděl: "Vy sami říkáte, že já jsem."
71.Oni řekli: "Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka