Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,63)

61.Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát."
62.Vyšel ven a hořce se rozplakal.
63.Muži, kteří Ježíš hlídali, posmívali se mu a bili ho;
64.zavázali mu oči /bili ho do tváře/ a ptali se ho: "Hádej, proroku, kdo tě uhodil."
65.A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka