Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,48)

46.Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."
47.Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.
48.Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?"
49.Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: "Pane, máme se bít mečem?"
50.A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka