Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,39-42)

37.Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: `Byl započten mezi zločince.´ Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle."
38.Oni mu řekli: "Pane, tu jsou dva meče." Na to jim řekl: "To stačí."
39.Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali.
40.Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení."
41.Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:
42."Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň."
43.Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.
44.Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.