Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,32)

30.abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele."
31."Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.
32.Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."
33.Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt."
34.Ježíš mu řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka