Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,24)

22.Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje."
23.A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.
24.Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší.
25.Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci.
26.Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka