Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,2)

1.Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce.
2.Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu.
3.Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.
4.Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka