Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,19)

17.Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou.
18.Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží."
19.Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."
20.A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."
21."Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka