Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 21,38)

36.Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."
37.Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová.
38.A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka