Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 21,34)

32.Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení,než se toto všechno stane.
33.Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
34.Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
35.Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
36.Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka