Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 20,45-21,4)

45.Když všechen lid poslouchal, řekl učedníkům:
46."Dejte si pozor na zákoníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách.
47.Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud."
1.Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice.
2.Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince,
3.a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
4.Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka