Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 20,35-36)

33.Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku."
34.Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají.
35.Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají.
36.Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.
37.A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři. když nazývá Hospodina `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým´.
38.On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka