Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,7)

5.aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
6.Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
7.I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
8.A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
9.Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka