Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,47)

45.Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.
46.Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.
47.Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.
48.Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali."
49.On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka