Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,40)

38.A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.
39.Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se Galileje do svého města Nazareta.
40.Dítě rostlo v síle /ducha/ a moudrosti a milost Boží byla s ním.
41.Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.
42.Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka