Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 19,8-9)

6.On rychle slezl a s radostí jej přijal.
7.Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!"
8.Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."
9.Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
10.Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."
11.Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka