Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 19,42-44)

40.Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."
41.Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče
42.a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.
43.Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran.
44.Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil."
45.Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali,
46.a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům bude domem modlitby´, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka