Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 18,8)

6.A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!
7.Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
8.Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?"
9.O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
10."Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka