Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 17,21)

19.Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."
20.Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat;
21.ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!"
22.Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka, ale nespatříte.
23.Řeknou vám: `Hle, tam je, hle, tu´; zůstaňte doma a nechoďte za nimi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka