Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 16,27-31)

27.I řekl: Ale prosím tebe, otče, abys ho poslal do domu otce mého.
28.Neboť mám pět bratrů. Ať jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk.
29.I řekl jemu Abraham: Majíť Mojžíše a proroky, nechť jich poslouchají.
30.A on řekl: Nic, otče Abrahame, ale kdyby kdo z mrtvých šel s nim, budou pokání činiti.
31.I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a proroků neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal, uvěří jemu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka