Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 16,13-14)

11.Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství?
12.A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše?
13.Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům."
14.Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali.
15.Ježíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost!
16.Až do Jana tu byl Zákon a Proroci; od té doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka